Internetinės parduotuvės asmens duomenų valdytojas yra CWH OÜ (registracijos kodas 11489470), registracijos adresas Tartu, Turu gatvė 2, telefonas +3725511300 ir el. pašto adresas support@nano-zen.com.

 

Kokie asmens duomenys tvarkomi

  • vardas ir pavardė, telefono numeris ir el. pašto adresas;
  • pristatymo adresas;
  • banko sąskaitos numeris;
  • prekių ir paslaugų kaina bei su mokėjimais susiję duomenys (pirkimo istorija);
  • klientų aptarnavimo duomenys.

 

Kodėl tvarkomi asmens duomenys

Asmens duomenys naudojami kliento užsakymams tvarkyti ir prekėms pristatyti.

Pirkimo istorijos informacija (pirkimo data, prekės, kiekis, kliento duomenys) yra naudojama ruošiant įsigytų prekių ir paslaugų santraukas ir analizuojant kliento pageidavimus.

Banko sąskaitos numeris naudojamas mokėjimams klientui grąžinti.

Asmens duomenys, pvz., el. paštas, telefono numeris ir kliento vardas, pavardė apdorojami siekiant išspręsti klausimus, susijusius su prekių ir paslaugų teikimu (pagalba klientams).

Internetinės parduotuvės naudotojo IP adresas ar kiti žiniatinklio identifikatoriai tvarkomi siekiant teikti internetinę parduotuvę kaip informacinės visuomenės paslaugą ir žiniatinklio naudojimo statistikai.

 

Teisinis pagrindas

Asmens duomenys tvarkomi siekiant, kad būtų galima vykdyti su klientu sudarytą sutartį.

Asmens duomenys tvarkomi siekiant vykdyti teisinius įsipareigojimus (pvz., vedant apskaitą ir nagrinėjant vartotojų skundus).

 

Asmens duomenų gavėjai

Asmens duomenys perduodami į internetinės parduotuvės klientų aptarnavimo tarnybą siekiant, kad būtų galima tvarkyti pirkimus ir pirkimo istoriją bei išspręsti problemas, kurias gali iškilti klientams. Asmens duomenys taip pat perduodami įgaliotai mokėjimų apdorojimo bendrovei Maksekeskus AS.

Vardas, pavardė, telefono numeris ir el. pašto adresas perduodami kliento pasirinktam transporto paslaugų teikėjui. Kai prekes pristato kurjeris, kliento adresas taip pat perduodamas kartu su kontaktine informacija.

Jei internetinės parduotuvės sąskaitas tvarko paslaugų teikėjas, jų duomenys perduodami paslaugų teikėjui, kad jie galėtų atlikti apskaitos operacijas.

Asmens duomenys gali būti perduodami IT paslaugų teikėjams, jei tai būtina siekiant užtikrinti internetinės parduotuvės funkcionalumą arba duomenų prieglobos funkciją.

 

 

Saugumas ir prieiga prie duomenų

Asmens duomenys saugomi Zone Media OÜ serveriuose, esančiuose Europos Sąjungos valstybės narės teritorijoje arba Europos ekonominės erdvės valstybėse. Duomenys gali būti perduodami šalims, kurių duomenų apsaugos lygis buvo įvertintas kaip tinkamas Europos Komisijos ir JAV bendrovių, prisijungusių prie „privatumo skydo” sistemos.

Internetinės parduotuvės darbuotojai gali susipažinti su asmens duomenimis, kad išspręstų techninius klausimus, susijusius su internetinės parduotuvės naudojimu, ir teiktų pagalbą klientams.

Internetinė parduotuvė imasi tinkamų fizinių, organizacinių ir IT saugumo priemonių, kad apsaugotų asmeninius duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo ar neteisėtos prieigos ir atskleidimo.

Asmens duomenys perduodami internetinės parduotuvės duomenų tvarkytojams (pvz., transporto ir duomenų prieglobos paslaugų teikėjams) ir tvarkomi pagal sutartis, sudarytas tarp internetinės parduotuvės ir duomenų tvarkytojams. Tvarkantys asmens duomenis tvarkytojai turi užtikrinti tinkamas apsaugos priemones.

 

Prieiga prie asmens duomenų ir jų ištaisymas

Asmeniniai duomenys gali būti pasiekiami ir taisomi internetinės parduotuvės naudotojo profilyje.

 

Sutikimo atšaukimas

Kai asmens duomenys tvarkomi remiantis kliento sutikimu, klientas turi teisę atšaukti savo sutikimą, pranešdamas apie tai klientų aptarnavimo el. paštu.

 

Saugojimas

Asmens duomenys ištrinami uždarius internetinės parduotuvės kliento paskyrą, nebent duomenų saugojimas yra būtinas apskaitos tikslais arba sprendžiant vartotojų ginčus.

Kilus ginčams dėl mokėjimų ir vartotojų ginčų, asmens duomenys saugomi tol, kol ieškinys netenkinamas arba iki senaties termino pabaigos.

Apskaitos tikslais reikalingi asmens duomenys saugomi septynerius metus.

 

Ištrynimas

Norint ištrinti asmens duomenis, su klientų aptarnavimu susisiekti reikia elektroniniu paštu. Į prašymus ištrinti duomenis atsakymai pateikiami ne vėliau kaip per vieną mėnesį ir nurodomas ištrynimo laikotarpis.

 

Perdavimas

Į prašymus perduoti elektroniniu paštu pateiktus asmens duomenis reikia atsiliepti per vieną savaitę. Klientų aptarnavimo darbuotojai identifikuoja asmenį ir tai, kokie asmens duomenys turi būti perduodami.

 

Tiesioginės rinkodaros pranešimai

El. pašto adresas ir telefono numeris naudojami tiesioginės rinkodaros pranešimams siųsti, jei klientas davė atitinkamą sutikimą. Jei klientas nenori gauti tiesioginės rinkodaros pranešimų, klientas turėtų pasirinkti atitinkamą nuorodą el. laiško poraštėje arba susisiekti su klientų aptarnavimu.

Kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais (profiliavimas), klientas turi teisę bet kada paprieštarauti pradiniam ir tolesniam jo asmens duomenų tvarkymui, įskaitant profiliavimą, susijusį su tiesiogine rinkodara, pranešant klientų aptarnavimo elektroniniu paštu (atitinkama informacija turi būti pateikta aiškiai ir atskirai nuo bet kokios kitos informacijos).

 

Ginčų sprendimas

Ginčai dėl asmens duomenų tvarkymo sprendžiami per klientų aptarnavimo tarnybą (support@nano-zen.com). Priežiūros institucija yra Estijos duomenų apsaugos inspekcija (info@aki.ee).