Tiešsaistes veikala personas datu pārzinis ir CWH OÜ (reģistra kods 11489470), kas atrodas Tartu, Turu ielā 2, tālrunis: +3725511300 un e-pasta adrese: support@nano-zen.com.

 

Kādi personas dati tiek apstrādāti

  • vārds, uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese;
  • piegādes adrese;
  • bankas konta numurs;
  • preču un pakalpojumu izmaksas un ar maksājumiem saistītie dati (pirkšanas vēsture);
  • klientu atbalsta dati.

 

Kāpēc tiek apstrādāti personas dati

Personas dati tiek izmantoti, lai pārvaldītu klienta pasūtījumus un piegādātu preces.

Pirkšanas vēstures datus (pirkšanas datums, preces, daudzums, klienta dati) izmanto, lai sagatavotu iegādāto preču un pakalpojumu kopsavilkumus un analizētu klientu izvēles.

Bankas konta numurs tiek izmantots, lai klientam atgrieztu maksājumus.

Personas dati, piemēram, e-pasts, tālruņa numurs un klienta vārds, tiek apstrādāti, lai risinātu visus ar preču un pakalpojumu sniegšanu saistītos jautājumus (klientu atbalsts).

Tiešsaistes veikala lietotāja IP adrese vai citi tīmekļa identifikatori tiek apstrādāti, lai nodrošinātu tiešsaistes veikalu kā informācijas sabiedrības pakalpojumu un lai nodrošinātu tīmekļa izmantošanas statistiku.

 

Juridiskais pamatojums

Personas datus apstrādā, lai izpildītu ar klientu noslēgtu līgumu.

Personas datus apstrādā juridisko saistību izpildei (piemēram, grāmatvedībai un patērētāju sūdzību izskatīšanai).

 

Personas datu saņēmēji

Personas dati tiek nosūtīti tiešsaistes veikala klientu atbalstam, lai pārvaldītu pirkumus un pirkšanas vēsturi un atrisinātu klientu iespējamās problēmas. Personas dati tiek nosūtīti arī pilnvarotam maksājumu apstrādes uzņēmumam Maksekeskus AS.

Klienta izvēlētajam transporta pakalpojumu sniedzējam tiek pārsūtīts vārds, uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese. Kad preces piegādā kurjers, kopā ar kontaktinformāciju tiek pārsūtīta arī klienta adrese.

Ja tīmekļa veikala kontus glabā pakalpojumu sniedzējs, personas dati tiek nosūtīti pakalpojumu sniedzējam grāmatvedības operāciju veikšanai.

Personas datus var nosūtīt IT pakalpojumu sniedzējiem, ja tas ir nepieciešams tiešsaistes uzņēmuma funkcionalitātes nodrošināšanai vai datu mitināšanai.

 

 

Drošība un piekļuve datiem

Personas datus glabā Zone Media OÜ serveros, kas atrodas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu teritorijā. Datus var nodot valstīm, kuru datu aizsardzības līmeni Eiropas Komisija ir novērtējusi kā adekvātu, un ASV uzņēmumiem, kas ir pievienojušies privātuma aizsardzības sistēmai.

Tiešsaistes veikala darbinieki var piekļūt personas datiem, lai atrisinātu ar tiešsaistes veikala lietošanu saistītus tehniskus jautājumus un sniegtu klientu atbalstu.

Tiešsaistes veikals veic atbilstošus fiziskus, organizatoriskus un IT drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, nozaudēšanu, pārveidošanu vai neatļautu piekļuvi un izpaušanu.

Personas dati tiek pārsūtīti tiešsaistes veikala datu apstrādātājiem (piemēram, transporta pakalpojumu sniedzējiem un datu mitināšanas pakalpojumus sniedzējiem), un apstrādāti saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti starp tiešsaistes veikalu un apstrādātājiem. Apstrādātājiem jānodrošina atbilstīgi aizsardzības pasākumi, apstrādājot personas datus.

 

Piekļuve personas datiem un to labošana

 Personas datiem var piekļūt un tos var labot tiešsaistes veikala lietotāja profilā.

 

Piekrišanas atsaukšana

Ja personas datus apstrādā, pamatojoties uz klienta piekrišanu, klientam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu, paziņojot klientu atbalstam pa e-pastu.

 

Uzglabāšana

Personas datus dzēš pēc tiešsaistes veikala klienta konta slēgšanas, ja vien datu glabāšana nav nepieciešama grāmatvedības vajadzībām vai patērētāju strīdu izšķiršanai.

Strīdu gadījumos, kas saistīti ar maksājumiem un patērētāju strīdiem, personas datus glabā līdz brīdim, kad prasība tiek apmierināta, vai līdz noilguma termiņa beigām.

Grāmatvedības vajadzībām nepieciešamie personas dati tiek glabāti septiņus gadus.

 

Dzēšana

Lai dzēstu personas datus, ar klientu atbalstu jāsazinās pa e-pastu. Uz dzēšanas pieprasījumiem atbild ne vēlāk kā viena mēneša laikā un nosaka dzēšanas termiņu.

 

Nosūtīšana

Pieprasījumi nosūtīt personas datus, kas iesniegti pa e-pastu, tiek atbildēti vienas nedēļas laikā. Klientu atbalsts identificē personu un norāda, kādi personas dati ir nosūtāmi.

 

Tiešā mārketinga ziņojumi

Tiešā mārketinga ziņojumu sūtīšanai tiek izmantota e-pasta adrese un tālruņa numurs, ja klients ir devis attiecīgu piekrišanu. Ja klients nevēlas saņemt tiešā mārketinga ziņojumus, klientam jāatlasa attiecīgā saite e-pasta ziņojuma kājenē vai jāsazinās ar klientu apkalpošanas dienestu.

Ja personas datus apstrādā tiešās tirdzniecības vajadzībām (profilēšanai), klientam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu sākotnējo un turpmāko apstrādi, tostarp profilēšanu, saistībā ar tiešo mārketingu, paziņojot par to klientu atbalstam pa e-pastu (attiecīgā informācija jāiesniedz skaidri un atsevišķi no jebkuras citas informācijas).

 

Strīdu izšķiršana

Strīdus par personas datu apstrādi risina ar klientu atbalstu (support@nano-zen.com). Uzraudzības iestāde ir Igaunijas Datu aizsardzības inspekcija (info@aki.ee).