ECHELONi alguslugu

Jaapani autohoolduse turg on viimase 30 aasta jooksul aina kasvamist jätkanud.

Nende 20 aasta jooksul oleme oma klientidele, kelle hulka kuuluvad autotootjad, edasimüüjad ja hooldajad, kättesaadavaks teinud mitmed professionaalsed tooted. Olime üks esimese ettevõtteid, kes keskendus autokerede pinnakatetele ja hakkas samas välja arendama uusi tooteid, seda ajastul, kui turul olid populaarsed veel populaarsed orgaanilised emulsioonitooted.

See viis ECHELONi sünnini, mis märkis autokerede kattetoodete jaoks olulist pöördepunkti. ECHELON moodustab pindadele anorgaanilistest materjalidest keraamilise kihi, samas kui sarnased tooted pakuvad ikka veel orgaanilistest materjalidest moodustatud kihte. Võtsime kasutusele revolutsioonilise SiO2 kattematerjali, mis pakkus ideaalset kaitset ja ilmakindlust. ECHELON tekitas tähelepanu oma revolutsioonilistele omadustele, mis pakkusid võimalust valida mitme erineva hooldusviisi (hüdrofiilne või hüdrofoobne) ja hooldusviisi vahel. ECHELONi sünd andis olulise tõuke muude keraamiliste kattematerjalide sünnile ning on Jaapani autohoolduses väga tuntuks saanud.

ECHELON

Turule toomise periood: 2003-2004

Progressiivne periood

Niipea kui ECHELONi turule tuli, said keraamilised pinnakatted tuntuks nii autohooldusettevõtetes kui ka lõppkasutajate seas. Üks teenäitajatest oli FE1043, mis arendati välja lühidalt peale ECHELONi väljatöötamist. Arendustöö selle kallal algas peaaegu samal ajal kui ka ECHELONi puhul. FE1043 moodustab keraamilise kihi, mille koostis on ECHELONi omast täiesti erinev.

FE1043 muljetavaldav välimus muutis autodel oleva keraamilise kihi kergesti äratuntavaks. Lisaks on see kaitsekate, mis annab värvitud pinnal tulemuseks uskumatult tiheda keraamilise kihi, kuna FE1043 koostises kasutataval materjalil on kõvastuvad omadused. Nimi „FE1043“ ei ole tootenimetus, vaid ainult toote arenduskood. Kuna see sai autohooldusettevõtetelt juba arengujärgus nii positiivset tagasisidet, pidime selle turule laskma ilma et meil oleks olnud aega sellele toote nime välja mõelda.

FE1043 turule tulemine ei teinud Jaapani turuks kuulsaks mitte ainult ECHELONi, vaid seadis kogu meie seeria autoturu keskmesse. Kuna ECHELONi seeria on tuntust koguma hakanud, tekkis nõudlus ka uut tüüpi katteainete järele, mille tulemusena arendasime välja CS1, mis on äärmiselt kergesti peale kantav hüdrofiilne kattematerjal. See toode on üks põhjustest, mis on keraamilistel katetel autohooldusturul tuntumaks saada aidanud. Kuna autohooldusettevõtted hakkasid otsima aina tõhusamaid tooteid, kasvas ka nõudlus taoliste toodete järele. Seetõttu arendatigi välja uus toode, ECHELON NEW VERSION, mis tekkis vajadusest toote järele, millel oleks algse ECHELONiga võrdväärselt lihtne pealekantavus ja stabiilne kvaliteet, aga tõhustaks samas oluliselt toote pealekandmise lihtsust. ECHELONi seeria on mitme aasta jooksul saavutanud suure turuosa tänu kolmele unikaalsele tootele: FE1043, CS1 ja ECHELON NEW VERSION. Nüüdseks on meie ECHELON seeria tooted Jaapanis kõige tuntumad keraamilised kattetooted. Jaapanis valmistatud keraamilised kattetooted on välisriikides tähelepanu püüdnud oma unikaalsuse tõttu.

ECHELON FE-1043

Turule toomise periood: 2004-2011

ECHELON CS-1

Turule toomise periood: 2005 …

ECHELON NEW VERSION

Turule toomise periood: 2005 …

Üleminekuperiood – ECHELONist Zen-Xero’ni

Kuna keraamilised katted on turul nüüdseks juba tuntust kogunud, oleme välja hakanud arendama uut toodet, mis on keraamilistest kattetoodetest veelgi tõhusamad.

Keraamilised kattetooted on oma vastupidavuse poolest nüüdseks turul juba tuntuks saanud, mistõttu hakkasime otsima viise, kuidas neile väärtust lisada. Kasutades oma arendusmeetodeid, kogemusi ja mineviku teadmisi, arendasimegi 2010. a lõpus välja ZenXero, millest sai FE Trade konkurentsitult parim toode. Sellest alates on ZenXero välisturgudel ECHELONi kaubamärgi asendanud.

Ei oleks liialdus öelda, et see toode on ülima kvaliteediga ja asendab kõik keraamiliste pinnakatetega seotud vajadused. ZenXerol on pinnakatte kõvaduse, ilmakindluse, tiheduse ja läike osas kompromissitu kvaliteet. Lisaks sellele on ZenXerol ka lisaväärtus 110°-kraadise vee kontaktnurga näol, mis pakub väga tõhusat veetõrjet ja imelist vastupidavust.

Selle põhimaterjalina kasutatakse polüsilasaani, mis ei ole vaid lihtsalt kõvastuv keraamiline materjal. Kuna usuti, et keraamiliseks katteks kõvastuvad materjalid on teistega võrreldes oluliselt tõhusamad, võib öelda, et ZenXero on tõesti silmapaistev

Oleme selle toote välja arendamisest suutnud pakkuda ZenXero seerias tooteid, mis sobivad nii tavakasutuseks kui ka professionaalseteks eesmärkideks. Lisaks sellele jätkame tööd uute nõudluste rahuldamiseks ja aina suurema turuosa saavutamist.

Siis ilmus turule NANOFIL. Senini peeti eriliseks FE1043-d sisaldavaid keraamilisi katteaineid nende kõvakatete poolest. Pärast keraamiliste katteainete peamisele eesmärgile keskendumist ja FE1043 kitsaskohtade leevendamist sündiski NANOFIL. NANOFILil on eriline „paindlik“ keraamiline kiht, mis pakub imelist tõhusust nt keskkonna poolt tekitatud kahjustuste minimeerimine või värvikihiga sobimatuse leevendamine. Nende omadustega on NANOFIL jagu saanud traditsioonilisi keraamilisi katteid vaevavatest kitsaskohtadest.

Kuni praeguseni arvati, et keraamilisi kihte saab kanda vaid kerele või tuuleklaasidele, aga turu nõudluse tõttu hakati välja arendama kõrgkvaliteetseid kattematerjale ka sõiduki teistele osadele. Oleme hakanud välja arendama tooteid, mis annaksid ZenXero kattetoodetele võimaluse „terve auto keraamiliselt kaitsta“.

Selle saavutamiseks arendasime välja 2013 ja 2014 aasta vahemikus värvi kaitsekihtidele sobivad kattematerjalid, seda nii sõidukite sise- kui välispindadele

ZEN-XERO

Turule toomise periood: 2011 …

CLAREED

Turule toomise periood: 2011 …

NANO-FIL

Turule toomise periood: 2011 …

Echelon for Interior/Exterior: Wheel/Headlight/Leather/Metal Trim

Turule toomise periood: 2014 …

Duraveil

Turule toomise periood: 2013 …

For the Future

As demands from both Japan and overseas increase, not only have we made use of our accumulated techniques and commitment to product quality, but we have begun to focus on the product making with new concepts.

In 2015, we have developed the “Zen-Xero Technology”, which is based on a new theory using a special Accelerator (primer coating). With this new technology, our high-end products that are Zen-Xero and Clareed have been upgraded with superior water repellency properties and durability, and Zen-Xero was released as Zen-Xero Dynamic.

In 2018, we developed the Zen-Xero product as a next-generation coating that consists of a combination of inorganic polysilazane, organic polysilazane, and silicone. This innovative coating layer includes everything one could desire in a coating: functionality, beauty, and durability.

Also in the future, we will try to create world-class products with high quality and will aspire to reach the top ranks of market share in glass coatings.

ZEN-XERO Dynamic

Turule toomise periood: 2015 …

ZEN-XERO Smart

Turule toomise periood: 2015 …

CLAREED

Uuendatud versioon: 2015 …

ZEN-XERO NEW

Uuendatud versioon: 2019 …